Alternatieve Bekostiging in de zorg - 2de editie van het BUNDLE-congres

01-05-2023
545 keer bekeken

Daniëlle Cattel, Frank Eijkenaar en Sander Steenhuis vertellen over het hoe, wat en waarom van het congres. “Hervorming in bekostiging is ingewikkeld, daar komt behalve het veranderen van de financiële prikkel zoveel meer bij kijken. We willen daar inzicht in geven en partijen inspireren.

“Alternatieve vormen van bekostiging komen nog maar moeilijk van de grond, ondanks brede overeenstemming over de noodzaak ervan”, aldus Frank Eijkenaar, onderzoeker bij Erasmus School of Health Policy Management (ESHPM). “Een gebrek aan kennis is daar onder meer debet aan: we weten nog weinig over wat werkt, in welke omstandigheden en waarom. In de praktijk zien wij dat partijen daardoor vaak vastlopen of überhaupt niet starten met bekostigingshervormingen. Het congres biedt partijen de mogelijkheid om samen te komen; zo kun je kennisuitwisseling faciliteren en verandering stimuleren.”

Juist in de innovatieve fase waarin alternatieve bekostiging zich in Nederland momenteel bevindt is het belangrijk om het belang ervan te blijven benadrukken. Sander Steenhuis, senior onderzoeker bij Expertisecentrum BUNDLE: “In het buitenland zien we dat het vier tot acht jaar kan duren tot de beoogde effecten van alternatieve bekostiging zichtbaar worden. Het vergt dus veelal een lange adem. Tegelijkertijd weten we dat de huidige wijze van bekostigen niet goed aansluit bij passende zorg voor patiënten. De bekostiging zal daarom echt anders moeten. Gelukkig zijn er al diverse mooie praktijkvoorbeelden die laten zie hoe een alternatief bekostigingsmodel ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden. Veel van die voorbeelden zullen we tijdens het congres aan bod laten komen.”

Verbinding is de sleutel

Net als voor passende zorg is er voor alternatieve bekostiging verbinding en samenwerking nodig. Het belangrijkste doel van het congres is dan ook om verschillende relevante partijen met elkaar in contact te brengen, aldus Sander. “Er is veel ruimte voor interactie, discussie en netwerken, zowel tijdens de inhoudelijke sessies als tijdens de lunch en borrel na afloop. Interactie kan partijen in de zorg verder brengen: welke onderzoeken en praktijkinitiatieven lopen er? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we elkaar helpen?”


Postermarkt en keynotes

De dag start met een postermarkt waar onderzoekers hun onderzoek op dit terrein kunnen presenteren. “Iedereen kan een abstract indienen voor de postermarkt”, aldus Daniëlle Cattel, onderzoeker bij ESPHM. “We moedigen in het bijzonder junior onderzoekers aan om hun onderzoek, ook als dat nog in een vroeg stadium is, te presenteren. Dat hoeft niet alleen onderzoek te zijn uitgevoerd aan een universiteit; ook onderzoek uitgevoerd door bijvoorbeeld veldpartijen zelf kan interessante inzichten bieden.”

Na de postermarkt komen twee keynote-sprekers aan het woord. De eerste spreker is Helmut Hildebrandt (directeur van OptiMedis AG), die veel ervaring heeft met succesvolle initiatieven met populatiebekostiging in Duitsland. Daarop volgt Mariska Shekary-Moonen (gynacoloog en voorheen directeur van Annature geboortezorg). Zij blikt terug op haar jarenlange ervaring met integrale bekostiging van de geboortezorg. Daniëlle: “Beide keynotes gaan over meer dan alleen bekostiging. Denk aan het belang van leiderschap, goede ICT-systemen en een constructieve relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. We willen deelnemers graag meegeven dat de vormgeving van het bekostigingsmodel van belang is, maar dat er daarnaast nog vele andere zaken zijn om goed over na te denken wil je een alternatief bekostigingsmodel succesvol van de grond krijgen.”

Evaluatieonderzoek BUNDLE

In de middag deelt Expertisecentrum BUNDLE de resultaten van hun grootschalige evaluatieonderzoek naar zeven initiatieven met alternatieve bekostiging in de Nederlandse medisch-specialistische zorg. “De resultaten zijn vers van de pers”, vertelt Daniëlle: “We hebben diepgaand onderzoek gedaan naar verschillende bekostigingsinitiatieven in de medisch-specialistische zorg. Die initiatieven zijn verspreid over het land en er zijn verschillende ziekenhuizen en verzekeraars bij betrokken. Op het congres gaan we onze resultaten voor het eerst delen op een groot podium.” 

Frank: “Naast dat we de resultaten delen in de vorm van een presentatie op ons congres, werken we aan wetenschappelijke artikelen en volgt er in het najaar een beknopte handreiking waar partijen in de praktijk echt mee aan de slag kunnen. Daarmee willen we de opgedane kennis breed toegankelijk maken.”

Meenemers

Tot slot: wat hopen de organisatoren dat de aanwezigen van het BUNDLE congres meenemen naar de praktijk? Frank: “Inspiratie; het gevoel dat ze beter voorbereid met alternatieve bekostiging aan de slag kunnen en dat ze inzichten hebben opgedaan over ‘hoe’.” Sander: ”Ik zou het mooi vinden als mensen meer de verbinding gaan opzoeken en gaan experimenteren. Voordat we alternatieve bekostigingsmodellen op grotere schaal kunnen inzetten in Nederland, moeten we er nóg meer over weten en beter begrijpen hoe ze werken.” Danielle: “Ik zou het tof vinden als er veel verschillende mensen aanwezig zijn op 2 juni zoals zorgprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, zorginkopers en patiëntvertegenwoordigers. Iedereen brengt eigen kennis en ervaring mee en ik ben tevreden als het congres een platform vormt om deze kennis en ervaring open uit te wisselen.”

Tweede BUNDLE congres Alternatieve Bekostiging in de Zorg - samengevat

Het congres Alternatieve Bekostiging in de Zorg wordt georganiseerd door Expertisecentrum BUNDLE, een academische samenwerking tussen Erasmus School of Health Policy & Management en Health Campus Den Haag.

Het congres begint met een postermarkt, gevolgd door twee keynote-speeches. In de middag presenteert BUNDLE de resultaten van het grootschalige evaluatieonderzoek naar zeven initiatieven met alternatieve bekostiging in de Nederlandse medisch-specialistische zorg, gefinancierd door ZonMw. Dit is een meerjarig onderzoekstraject waarin zeven alternatieven van bekostiging tegen het licht gehouden worden. Daarnaast zijn er twee rondes georganiseerde sessies, waarvoor deelnemers zelf voorstellen kunnen indienen, zoals (lopend) onderzoek of praktijkvoorbeelden.

Voor meer informatie over het congres en voor aanmelden, gebruik onderstaande knop:

 Aanmelden 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen