Waarom zou je PROMs gebruiken in het proces van Samen Beslissen?

14-04-2023
761 keer bekeken

En hoe kun je dat het best doen? Op 12 mei 2023 vindt in het Amsterdam UMC het symposium How to use PROMs for Shared Decision Making: Potential opportunities for clinical care plaats. Organisatoren Maud van Muilekom en Olga Damman vertellen.

Samen beslissen over diagnostiek of behandeling kan in principe prima zonder het gebruik van PROMs, aldus Olga Damman, universitair docent en PI ‘Risicocommunicatie voor Samen Beslissen’ bij de afdeling Public & Occupational Health van Amsterdam UMC.
Maar, vertelt ze, “PROMs kunnen wel extra informatie toevoegen, bijvoorbeeld waarmee we de doelen van de patiënt beter boven tafel krijgen. We doen daar momenteel onderzoek naar, maar er zijn meerdere indicaties dat een gesprek net een ander accent krijgt als er informatie uit PROMs in betrokken wordt. Die match zie ik ook vanuit mijn eigen expertise over samen beslissen (Olga houdt zich sinds haar promotieonderzoek in 2010 volop bezig met hoe patienten en artsen verschillende soorten keuze-informatie gebruiken).”

Behoefte aan samen beslissen en PROMs!
Samen beslissen en PROMs worden vaak samen genoemd in bijvoorbeeld het programma Uitkomstgerichte Zorg of de kaderbrief Passende Zorg, maar worden in de praktijk nog niet veel gecombineerd toegepast, vertelt Maud van Muilekom. Maud is postdoc-onderzoeker (in april 2022 rondde ze haar promotieonderzoek naar het gebruik van PROMs in de dagelijkse zorg af) en adviseur PROM implementatie bij het PROM Expertisepunt in het Amsterdam UMC : “We weten dat professionals de behoefte hebben om te leren hoe zij PROMs in de spreekkamer kunnen inzetten. Uit een literatuurstudie die ik uitvoerde vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg bleek dat PROM-gebruik in de dagelijkse zorg op individueel patiëntniveau een positief effect heeft op de communicatie tussen arts en patiënt. Daar ligt natuurlijk een raakvlak met samen beslissen.”

Geaggregeerde PROM-uitkomsten die bijdragen in de spreekkamer
Naast uitkomsten op individueel niveau kunnen ook geaggregeerde PROM-uitkomsten bijdragen aan het gesprek in de spreekkamer. “Dan moet je denken aan de keuze voor een behandeling op basis van informatie van groepen patiënten. Dat kan ook geïndividualiseerd worden, dus informatie van groepen patiënten die lijken op deze persoon, zoals bij patients-like-me-dashboards. Borstkankerpatiënten hebben bijvoorbeeld behoefte hebben aan inzicht in uitkomsten op de lange termijn, maar willen ook weten wat behandelingen met hun kwaliteit van leven doen”, vertelt Olga. Maud: “Daarvoor moeten we veel individuele data verzamelen en moeten we een goede manier vinden om die informatie terug te brengen naar de spreekkamer.”

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten de werelden van PROMs en samen beslissen samenkomen. Olga: “En dat willen we met dit symposium bewerkstelligen. We willen dat men van elkaar leert en daarmee ook, soms letterlijk, elkaars taal gaat spreken. Die taal is een belangrijk aspect in de onderzoekswereld. “Idealiter gaan we dit soort bijeenkomsten een paar keer per jaar organiseren. Dit symposium zien we als een kick-off. Wij zijn in ieder geval believers en we hopen dat mensen aan het eind van de dag nadenken over hoe zij zelf PROMs en samen beslissen kunnen combineren.”

Programma symposium 12 mei 2023
Tijdens het symposium op 12 mei is er een keynote presentatie van prof. dr. Glyn Elwyn (Dartmouth Institute for Health Policy in Clinical Practice), waarin hij zijn visie zal geven op de rol van PROMs in het samen beslissen proces.Daarnaast gaat dr. Sandra Beurskens samen met prof dr. Trudy van der Weijden (Maastricht University)in op diezelfde kwestie en geven een overzicht over de overeenkomsten en verschillen tussen PROMs en het samen beslissen proces . Prof. dr. Ellen Smets Amsterdam UMC) zal het hebben over het communiceren van onzekerheid in de spreekkamer en er is een paneldiscussie waarin de Patiëntenfederatie, zorgverleners, prof. dr. Dirk Ubbink, een beleidsmaker ( en de aanwezigen in de zaal, in gesprek gaan met elkaar over samen beslissen en PROMs.

Uiteraard is volop aandacht voor de actualiteit. Prof. dr. Piet ter Wee zal het symposium openen en in zijn opening de link leggen met Passende Zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin zowel PROMs als samen beslissen een belangrijke rol spelen.  Zie het volledige programma hier. Inschrijven voor het symposium kan via deze link.

Het symposium wordt georganiseerd door het Amsterdam UMC, in samenwerking met APH Personalized Medicine, APH Quality of Care, ZonMw en het PROM Expertisepunt. Behalve Maud en Olga, zijn dr Lotte Haverman (PI ‘Pediatric Psychology & PROMs’ en projectleider PROM Expertisepunt) en drs. Anouk Groenewegen (PhD student PROMs en Samen Beslissen en coördinator PROM Expertisepunt Amsterdam UMC) betrokken bij de organisatie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen