Samenwerking tussen mensen en organisaties maakt altijd meer mogelijk - Dolf de Boer

26-05-2021
2373 keer bekeken

Dolf de Boer, programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief bij het NIVEL, vertelt hoe hij in aanraking kwam met waardegedreven zorg en hoe hij dit gedachtengoed uitdraagt in zijn werk.

Wat is uw achtergrond?
Ik heb psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit, waarna ik aan de University of Birmingham in Engeland mijn promotieonderzoek deed naar de effecten van stress op gezondheid. Na deze periode werkte ik als managementconsultant in de gezondheidszorg, waarna ik bij het Nivel terecht kwam. Daar vond ik een prettige mix van onderzoek met diepgang en zorgvuldigheid, dicht tegen beleid en praktijk. In de afgelopen jaren heb ik mijn kennis ingezet bij diverse landelijke projecten als samenwerkingspartner voor het Centrum Klantervaring Zorg, het RIVM en Zorginstituut Nederland. Sinds 2016 leid ik een team dat onderzoek doet naar het thema ‘Zorg vanuit het Patiëntenperspectief’, met als aandachtsgebieden vragenlijstonderzoek, interactieve werksessies met patiënten en burgers en ontwikkeling van meetmethoden.

Hoe bent u met waardegedreven zorg/uitkomstgerichte zorg betrokken geraakt?
Binnen mijn onderzoeksgroep kijken we naar wat patiënten vinden van de zorg die ze hebben gehad, hoe je dat kunt meten, welke informatie patiënten nodig hebben om keuzes te kunnen maken, hoe die informatie tot stand komt en hoe je patiënten en burgers kunt betrekken bij (kwaliteits-)beleid. Al deze thema’s raken direct of indirect aan waardegedreven zorg. We hebben ook uitgebreide expertise op het gebied van PROMs en PREMs. Dat zijn thema’s waar ik binnen Linnean ook aan bijdraag.

Wie inspireert u?
Mensen die erin slagen hun talenten en mogelijkheden te benutten, dat vind ik het mooiste. Dit is mogelijk op allerlei niveaus: patiënten die met beperkingen (leren) leven, maar ook mensen die met veel toewijding hun beroep uitoefenen.

Met welke onderwerpen en projecten bent u  momenteel bezig?
Momenteel werk ik aan twee grote projecten.

De eerste is de Transparantiemonitor. Hierbij kijken we naar hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. Waar het bij transparantie in de zorg aanvankelijk ging over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het tegenwoordig ook om informatie over de effecten van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. 

Het tweede grote project is het OECD Patient-Reported Indicator Surveys initiative (PaRIS project). Daar ben ik consortiumleider. Hier werken we in internationaal verband met twintig landen aan het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren van indicatoren die de uitkomsten en ervaringen meten voor mensen met chronische aandoeningen. Het betreft aspecten als toegang tot gezondheidszorg en wachttijden, maar ook naar kwaliteit van leven, pijn, lichamelijk functioneren en psychisch welbevinden van patiënten die in de eerste lijn worden behandeld. Data komt op een bruikbare manier samen zodat landen onderling de verschillen zien en aan het denken gezet worden om van elkaar te leren. Nederland doet hier ook aan mee.

Waar kunnen anderen u voor benaderen?
Mocht je iets willen weten over het ontwikkelen en meten van patiëntervaringen en/ of uitkomsten (PREMs en PROMs), inbreng van het patiëntenperspectief, vergelijken van uitkomsten tussen zorgaanbieder (benchmarking) en/of bruikbaarheid van informatie, dan kun je mij benaderen. Onderzoek is een middel en meestal niet voldoende. Uiteindelijk gaat het om wat mensen samen bedenken om vooruit te komen. Daarom help ik organisaties graag met betekenis geven aan onderzoeksresultaten en andere vormen van informatie.

Wat wilt u anderen meegeven rond dit onderwerp?
Als mensen en organisaties echt willen samenwerken, is er altijd meer mogelijk dan mensen van tevoren denken.

Hoe ziet volgens u de toekomst van de zorg eruit?
We zijn met elkaar op de goede weg. Laten we doorgaan wat goed gaat, maar ook leren van wat niet goed ging. Dat mensen open en trots zijn op de manier waarop ze een proces aangaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren op het gebied van dingen die niet goed gaan.

Contact
Dr. Dolf de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief | NIVEL
d.deboer@nivel.nl

Verder lezen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen