‘Sturen op uitkomsten, kwaliteit en kosten activeert enorm’ - Jean-Bart Bügel, Franciscus Gasthuis

19-05-2021
2876 keer bekeken

Jean-Bart Bügel werkt sinds oktober 2020 als Manager Finance & Control in het Franciscus Gasthuis, waar hij bezig is met een BI-rapportage waarin de verandering in kwaliteit van leven van patiënten met borstkanker wordt afgezet tegen de kosten.

Hoe heb je dit project opgestart?

"Ik zat al langer in mijn hoofd met een dergelijk project, ook in mijn vorige baan bij het Maasstad Ziekenhuis. Toen ik hier een half jaar geleden binnenkwam, liep ik tegen hetzelfde aan. Er worden uitkomsten gemeten. Met kosten werd nog niets gedaan. Het waardegedreven zorg-doel in dezen is het sturen op de verandering in kwaliteit en de gemaakte kosten van een patiënt(engroep) van een GZE Borstkanker. GZE’s zijn zorgeenheden binnen het Franciscus die zich richten op een aandoening of verdenkingen daarvan, over specialismen heen. We hebben voor deze GZE een BI-rapportage ontwikkeld, waarvan het eerste concept eind maart klaar moet zijn. 

Welke kostendata hebben jullie gebruikt? 

De kostprijs komt uit de jaarlijkse kostprijsbepaling van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Onze kostendata halen we uit de boekhouding die we met behulp van het programma LOGEX naar kostprijzen hebben omgevormd. In het Franciscus is die informatie vrij goed en compleet. Aan een beperkt aantal verrichtingen hangt geen kostprijs, bepaalde activiteiten zitten in ander, ruwer stukje dat minder dedicated is aan verschillende processen. Dat is onze volgende stap: een bepaalde vorm vinden die enigszins geaccepteerd wordt, een norm vinden en aanscherpen. 

Hoe hebben jullie de kosten in kaart gebracht?

We hebben het proces eerst helemaal geanalyseerd. De kosten hebben we gemeten door alle activiteiten in kaart te brengen die voor een patiënt zijn uitgevoerd gedurende een relevante periode. Deze hebben we vermenigvuldigd met de aan de NZa gerapporteerde kostprijs per zorgactiviteit. Dit is de gemiddelde kostprijs per capaciteitsonderdeel. Onze indicatoren zijn de KPI’s die we binnen de GZE’s opgesteld hebben. Deze KPI’s, waarvoor de medisch leider van de GZE en de zorgdirecteur verantwoordelijk zijn, vinden hun basis in ICHOM. 

Waarom gebruiken jullie activity-based costing?

We nemen nu de kosten van de zorgactiviteiten mee en daarbij nemen we in de kostprijs ook vooral de directe kosten mee. Omdat er op dit punt nog weinig sprake is van tijd schrijven, zijn onze kosten nog niet echt time-driven. Aan de andere kant bevat HIX heel veel time-driven informatie: hoe lang je bezig bent in de operatiekamer, maar met name daarbuiten. Zodra je op de polikliniek komt, dan wordt het erg ingewikkeld. Dat is typisch voor het oncologisch proces. Zodra je echt meer chronische processen te pakken hebt, zoals diabetes of hartfalen, is het poliklinische veel belangrijker en moet je daar meer aandacht aan besteden. Nu is dat nog niet zo’n groot issue, maar het is wel belangrijk om daar naar te gaan kijken. 

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd?

Aan de kostenkant merk ik heel sterk dat we nog erg gericht zijn op DOTs (DBC’s op weg naar Transparantie). Als ‘financieel man’ denk je: “die informatie halen we daar wel even uit”, maar dat blijkt nog best lastig. Er lopen al snel een aantal DOTs door elkaar, het is waanzinnig veel informatie. Het is lastig om een beetje grip te houden op de enorme berg kostengegevens die je op een gegeven moment tot je beschikking hebt. Zijn de uitkomsten realistisch of niet? Daarvoor is LOGEX heel behulpzaam, omdat het benchmarkt op kosten per patiënt, per diagnosegroep. Zo kun je data vergelijken.
Het is best lastig om de kwaliteit te meten aan de hand van de diverse elementen, zoals de PROMS, maar ook de medische uitkomsten. Als je dat consistent in de tijd doet en op dezelfde manier blijft meten, kun je ze uiteindelijk gewoon vergelijken, omdat de meting consistent is. In onze BI-rapportage is ruwweg te zien hoe de kwaliteit van leven zich in de loop der tijd ontwikkelt, voor de patiënt maar ook voor de patiëntengroep. 

Wat zijn de eerste reacties op de rapportage?

Mensen worden er waanzinnig enthousiast van. De BI-specialist vindt het hartstikke mooi en de borstkankerchirurg heeft de eerste resultaten gezien en is ‘in de gloria’. Ik merkte al met de intro van dit voorstel dat je de handen op elkaar krijgt. Het is een wezenlijk andere manier van rapporteren en dat sturen is nu veel meer patiëntgericht. Ik ben niet zo van het te koop lopen met goede resultaten, maar ik denk dat het op dit gebied kan helpen zodat we van elkaar leren en gezamenlijk stappen kunnen zetten. Daarnaast geloof ik in deze aanpak omdat er anders alleen maar botweg bezuinigd gaat worden. Dan verlies je het doel je je mensen. Sturen op uitkomsten, kwaliteit en kosten activeert en enthousiasmeert enorm."

Contact:

Jean-Bart Bügel
Manager Finance & Control Franciscus

Evenement over Kosten op 23 november 2023

Jean-Bart is één van de sprekers bij de webcast Sturen op patiëntwaarde op 23 november 2023 van 19.00 - 20.30 uur. Meer informatie en aanmelden vind je via deze link: https://stuko.yellenge.nl/registration/#/participants

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen