Open consultatie handreiking Versnelling Waardegedreven Zorg gestart

05-05-2021
1942 keer bekeken

De Werkgroep Versnelling Waardegedreven Zorg biedt de handreiking ter open consultatie aan. De handreiking is bedoeld om met WGZ startende teams te helpen WGZ in hun eigen omgeving in te voeren. Graag verrijken wij de handreiking met uw professionele expertise. Lever uw commentaren voor 21 mei aan.

De afgelopen jaren onderschrijven steeds meer zorginstellingen de principes van waardegedreven zorg (WGZ; ook wel Uitkomstgerichte Zorg (UGZ)) en het aantal beschikbare voorbeelden van verbetering van uitkomsten of waarde door ziekenhuizen, ZBC’s, kwaliteitsregistraties of samenwerkingsverbanden groeit gestaag, mede door de politieke en bestuurlijke steun die WGZ sinds 2017 krijgt. 

Hoewel de transitie naar WGZ momentum opbouwt en steeds meer professionals (theoretische) kennis opdoen over WGZ, moeten de initiatiefnemers van een WGZ-traject te vaak nog ‘zelf het wiel uitvinden’; het ontbreekt hen veelal nog aan concrete handvatten hoe aan de slag te gaan met invoering van WGZ in de praktijk.

Om deze reden is in september 2020 de Werkgroep “Versnelling WGZ” van het Linnean Initiatief opgericht. De Werkgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals uit alle domeinen van de Nederlandse gezondheidszorg en patiënten. De Werkgroep heeft als doel om de initiatiefnemers die voor het eerst een WGZ-traject starten of juist zijn gestart te helpen middels een handreiking.

Uitnodiging:

Heel graag nodigen wij u, namens de Werkgroep, uit om - vanuit uw vakgebied en uw ervaring met waardegedreven zorg - uw gedachten in het algemeen en specifiek betreffende een aantal vragen (zie hieronder), met ons te delen. Wij zouden een schriftelijke reactie voor vrijdag 21 mei 2021 erg kunnen waarderen. U kunt deze reactie richten aan het Linnean Initiatief via linnean-initiatief@zinl.nl. Uiteraard staan wij ervoor open om de handreiking en werkwijze verder aan u toe te lichten.

  • Geeft de handreiking u voldoende handvatten om met WGZ te starten cq kunt u met de handreiking aan de slag?
  • Is de gehanteerde taal en terminologie toegankelijk?
    • Helpen de toelichtingen op de WGZ-concepten?
    • Mist u belangrijke concepten?
  • Is het patiëntenperspectief voldoende geborgd?
  • Waar heeft u nog meer behoefte aan? En wat kan eventueel worden weggelaten?
  • Zijn de vijf must-haves inderdaad het meest belangrijk en zijn deze compleet? Heeft u toevoegingen of weglatingen?

Klik hier om de consultatieversie van de handreiking “Versnelling Waardegedreven Zorg” te downloaden

Wij hopen dat we met uw commentaren de handreiking verder aan te scherpen opdat met WGZ startende teams sneller en effectiever WGZ in hun eigen omgeving kunnen invoeren.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens Michèle van der Kemp, MSc., Vincent Wiersma, MSc., Dr. Hans Peter Jung, Richard Dasselaar, MSc., Prof. dr. Sandra Beurskens, Marie Jose Kleene, MSc., Joliene Munier, MSc., Prof. dr. Philip van der Wees, Dr. Johan van Soest, Dr. Wilja Strating, Dr. Ina Kuper, Prof. dr. Arie Franx, Prof. dr. Willem Jan Bos (leden van de Kerngroep) en de leden van de Werkgroep,

 

Ton Hanselaar (voorzitter Kern-/Werkgroep) & Matthijs van der Linde (projectleider)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen