Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021

17-02-2021
3828 keer bekeken

Zes jaar geleden formuleerde Santeon de droom over waardegedreven zorg. Tijdens het online werkbezoek van 11 februari 2021 zaten verschillende sprekers van Santeon aan tafel (en op afstand) om te vertellen hoe ze die droom werkelijkheid (hebben) laten worden.

Hieronder vindt u een verslag van de bijeenkomst. In het verslag wordt verwezen naar de video die via deze link on demand beschikbaar is. De vooraf en live gestelde vragen die niet aan bod zijn gekomen, worden later teruggekoppeld via www.linnean.nl 

Dagvoorzitter van het werkbezoek is Willem Jan Bos (internist-nefroloog in het St. Antonius ziekenhuis en voorzitter van het Linnean Initiatief). Hij geeft het woord als eerst aan Pieter de Bey, directeur van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. Santeon is de grootste zorgaanbieder in Nederland. Tenminste, als je alle cijfers bij elkaar optelt, vertelt De Bey. ‘De grootste’ zijn is niet belangrijk vanwege de status, maar vanwege de impact van en op het systeem. Want dat is hoe Santeon zichzelf het liefst ziet: als  een lerend systeem, ook in samenwerking met andere ziekenhuizen en landelijke organisaties. “Met het opschalen van innovaties, met het onderzoek dat we kunnen doen, impact met medische professionals, met iedereen in het veld. Waardegedreven zorg is daarbij het leidend principe”, aldus De Bey vanaf minuut 6:00.

Sessie 1: verbeteren van zorgprocessen

In de eerste sessie van de avond staat het verbeteren van zorgprocessen centraal. Aan tafel zitten Roald van Leeuwen, Programmamanager Samen Beter Santeon, Nelly van Uden, programmaleider Experiment Uitkomstindicatoren, Rene van den Dorpel, Nefroloog Maasstad Ziekenhuis en medisch leider Samen Beter nierfalen, Ellen Parent, Projectleider Samen Beter en Experiment Uitkomstindicatoren Maasstad Ziekenhuis en Hans Bart, Adviseur Patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland.

Samen Beter en chronisch nierfalen

Nelly van Uden trapt de eerste sessie over zorgprocessen af door te vertellen over het Samen Beter programma van Santeon (vanaf minuut 12:15). Dit programma bestaat uit twee componenten: Continu verbeteren en Patient empowerment. “Binnen Continu Verbeteren werken wij met de verbeterteams in de zeven Santeon-ziekenhuizen aan het inzichtelijk maken van onze zorg en het stimuleren van patientverbetering. Bij Patient empowerment kijken we naar het inzichtelijk maken van betekenisvolle resultaten voor de patiënt en het stimuleren van eigen regie. Er zijn momenteel verbetercycli actief voor 15 aandoeningen.”

Chronisch nierfalen is de eerste chronische aandoening waarvoor met Samen Beter een verbetercyclus werd opgezet. Het Maasstad ziekenhuis heeft binnen Santeon de lead voor nierziekten. Ellen Parent vertelt vanaf minuut 20:29 hoe deze verbetercyclus werd aangepakt en wat ze ervan geleerd hebben. Ze benadrukt het belang van een goede samenwerking in meerdere opzichten. “De ene keer ben je het beste ziekenhuis, de volgende keer scoor je als slechtste. Dat is best een beetje spannend”. 

De rol van de patient

De rol van de patiënt in de verbetercyclus van chronisch nierfalen is essentieel. René van den Dorpel en Hans Bart gaan vanaf minuut 25:03 in op de rol van de patiënt in het verbeteren van zorg. Van den Dorpel legt uit waarom de patiënt niet vanaf het allereerste moment betrokken was, ondanks dat dat uiteraard een wens was. “We hebben in het begin, zeker bij deze chronische aandoening waarin parallelle behandeltrajecten moeten worden geanalyseerd, heel veel moeite gehad om onze data op orde te krijgen.” Ze trokken aan de bel bij de NVN. Hun input was reden om verder te gaan met de data-analyse en de vertaling te maken naar wat het betekent voor patiënten. Dit is een herkenbaar obstakel, zegt Bart: “Ook uit het Programma Uitkomstgerichte zorg merken we [dat men zich afvraagt, red]: verzamelen we data op dezelfde manier? Bedoelen we hetzelfde ermee? Dat zijn grote processen om eenheid in krijgen." Aansluitend vertelt hij over landelijke vergelijking en andere projecten die er lopen op het gebied van chronisch nierfalen.
Vanaf minuut 36:15 horen we van Johan Hoogendoorn, patiëntenvertegenwoordiger Niervereniging, hoe hij als patiënt meedenkt en bijdraagt.

Tools en e-learning

Een product uit de verbetercyclus chronisch nierfalen is de Keuzehulp nierfalen, een tool waarmee persoonlijke informatie gebruikt wordt om de patiënt specifiek voor te lichten en hem te helpen bij het kiezen van de behandeloptie die het best bij hem past. De eerste ervaringen zijn gunstig: patiënten zijn enthousiast en de hulp past bij de vragen die ze hebben. Het proces van besluitvorming wordt enorm versterkt (vanaf minuut 40:29). Ten slotte wordt er in de eerste sessie van het werkbezoek aandacht besteed aan de e-learning voor samen beslissen in de spreekkamer (vanaf minuut 46:21) en shuntzorg (vanaf minuut 50:04).

Kijkersvragen en antwoorden eerste sessie

Roald van Leeuwen is tijdens de eerste sessie van de avond sidekick van Willem Jan Bos. Hij leest (en beantwoordt enkele) kijkersvragen. De kijkersvragen die in de studie werden beantwoord, zijn onderstaande. 

  • Zijn er ook kwaliteitsmedewerkers betrokken bij de verbeterteams? (vanaf minuut 18:50)
  • Wat is een voorbeeld van zorgverbetering door het programma? (vanaf minuut 19:35)
  • Wat merkt de patiënt concreet van al deze initiatieven? (vanaf minuut 51:22)
  • Werken jullie bij alle aandoeningen samen met patiëntenverenigingen als die er zijn en op welke manier organiseren jullie het als die er niet zijn? (vanaf minuut 55:09)
  • Is de Keuzehulp een medisch hulpmiddel met de CE-markering (vanaf minuut 56:13)
  • Er ligt veel nadruk op data, maar om de cultuur te veranderen moet je echt wat met die data doen. Wat wordt er gedaan om echt te veranderen? (vanaf minuut 55:33)

Willem Jan Bos sluit het eerste deel van de sessie af met een vraag voor alle tafelgasten: wat zijn lessen die we hieruit kunnen leren voor andere ziektebeelden, vooral ook voor het programma uitkomstgerichte zorg, om te proberen dit landelijk te vertalen naar uiteindelijk 50 ziektebeelden? (vanaf minuut 1:01:17)

Sessie 2: verbeteren van en met data

De tweede sessie van de avond gaat over data en ICT (vanaf minuut 1:08:08). Aan tafel zitten Anne Grotenhuis,  Datascientist Santeon en co-lead voor het Santeon Informatiemodel, Programmamanager I&I Renske Veenstra, Alisa Westerhof, Hoofd Business Intelligence St. Antonius Ziekenhuis, en Sjoerd Niehof, stafvoorzitter Maasstad Ziekenhuis en lid Santeon Expertgroep ICT & Informatisering.

Zorg verbeteren begint met data vergelijken; betrouwbare data die beschikbaar moet zijn voor alle betrokkenen. Santeon richt dit proces in met het Health Intelligence Platform Santeon (HIPS), een gezamenlijk dataplatform van de zeven aangesloten ziekenhuizen. Renske Veenstra vertelt vanaf minuut 1:08:42 over het tot stand komen van HIPS.  “Het samenbrengen van data van ziekenhuizen is een uitdaging. Elk ziekenhuis heeft een eigen EPD met eigen definities.” Dat samenbrengen doen ze binnen Santeon met zorginformatiebouwsystemen. 

Vanaf minuut 1:15:58 vertelt Alisa Westerhof hoe het met data zit aan de kant van het ziekenhuis. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om alle stakeholders vanaf het begin in het proces te betrekken en hoe ze dat binnen Santeon hebben gedaan. Het mooie is dat met HIPS niet alleen de zorgprocessen worden verbeterd, maar ook de data. Dat de verbetercycli voor zowel data als zorgprocessen werkt, wordt uitgelegd vanaf minuut 1:20:35).

Kijkersvragen en antwoorden tweede sessie

Na de tweede en laatste sessie was er tijd om in de studio te volgende vragen te behandelen: 

Voordat Willem Jan Bos afsluit, stelt hij ook aan de deelnemers van de tweede sessie de vraag: wat hebben jullie geleerd? Hun antwoorden hoor en ziet u vanaf minuut 1:31:33.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen