Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta - Isala

29-06-2020
1266 keer bekeken

Isala startte in 2019 met waardegedreven zorg voor volwassen patiënten met osteogenesis imperfecta (OI), een erfelijke aandoening waarbij patiënten vooral last hebben van breekbare botten. Het expertisecentrum van Isala ziet, ook in vergelijking met andere landen, de meeste patiënten per jaar.

Zo'n duizend mensen hebben OI en elk jaar worden er 10 - 15 kinderen in Nederland met de aandoening geboren. Van het aantal patiënten heeft 70% milde klachten (beweeglijke gewrichten en verkleurd oogwit), 20% heeft gematigde klachten (zoals fracturen en matig achtergebleven lengtegroei in combinatie met verkrommingen) en 10% heeft ernstige klachten: een sterk achtergebleven lengtegroei in combinatie met verkrommingen in armen, benen en rug. Daarnaast hebben deze patiënten een kortere levensverwachting.

Waardegedreven zorg Isala

Doel van elk waardegedrevenzorg-traject in het Isala is het leveren van zorg ingericht op de behoeften van de patiënten. We richten ons dus op zorguitkomsten die belangrijk zijn voor patiënten, zodat gezamenlijk besloten kan worden welke behandeling daarbij het best past. Met behulp van waardegedreven zorg richten we het proces zo optimaal mogelijk in en wegen we de kosten af. We gaan continu op zoek naar de juiste balans tussen de zorguitkomsten en kosten.

Waardegedrevenzorg-traject in Isala bestaan uit verschillende fasen: een ontwerpfase, een bouwfase, een implementatiefase en een innovatiefase.

Ontwerpfase

De eerste fase, de ontwerpfase, kent vijf werksessies van drie uur met het multidisciplinaire team (MDT). Elke werksessie bestaat uit twee delen, namelijk:

  1. Het bepalen van een meetplan (PROMs, PREMs, klinische uitkomsten en procesindicatoren);
  2. Het optekenen van het zorgpad (huidig of gewenste situatie, afhankelijk van de vraag). Hierbij worden patiënten betrokken: zij geven feedback op het zorgpad en geven aan welke uitkomsten zij belangrijk vinden. 

Bouwfase

In de bouwfase worden het zorgpad en de tool om PROMs mee uit te vragen geïmplementeerd en een dashboard gebouwd. In de implementatiefase gebruikt het MDT de uitkomsten in de spreekkamer en is in staat om te verbeteren aan de hand van het dashboard. De ontwerpfase en bouwfase worden geleid door een projectleider Waardegedreven Zorg vanuit het Centrum voor Verbeteren en Innoveren; er wordt nauw samengewerkt met de mensen van bedrijfsinformatie, Isala en Wetenschap en ICT.

Voor Osteogenesis Imperfecta (OI) is er dus ook een meetplan opgesteld; dit is tevens als input gebruikt voor een internationale uitkomstenset.  Daarnaast was het doel het zorgpad OI te optimaliseren. De ontwerpfase voor OI is afgerond en we zitten nu in de bouwfase: het zorgpad is geïmplementeerd en de PROMs worden ingebouwd. Ook het dashboard wordt gebouwd. Dit is naar verwachting eind 2020 gerealiseerd. Het multidisciplinair team OI bestaat uit een verpleegkundig specialist, internist, orthopedisch chirurg, klinisch psycholoog, revalidatiearts, een secretaresse en een epidemioloog. Zij komen maandelijks bijeen om de voortgang te bespreken.

Resultaten

Tot dusver zijn de volgende resultaten geboekt: er is een meetplan opgesteld (PROMs/PREMs, klinische uitkomsten en procesindicatoren), het zorgpad is opgetekend en succesvol geïmplementeerd. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld:

•    Aangezien Isala een expertisecentrum is, komen mensen vanuit het hele land. Met de dagelijkse ochtendspitsen komt het wel eens voor dat patiënten te laat op de afspraak zijn en de gehele dagbehandeling vertraging oploopt. Daarnaast zijn patiënten zelf minder uitgerust. Wij bieden nu de mogelijkheid tot een hotelovernachting met gereduceerd tarief, zodat patiënten op tijd en uitgerust in Isala kunnen zijn. 

•     patiënten hoeven minder te lopen doordat het bloedprikken nu op de afdeling gebeurt, in plaats van in een apart gebouw
.
•    foto’s worden niet meer standaard gemaakt, met als kostenreductie als logisch vervolg. 
•    patiënten worden minder vaak teruggezien; dit gebeurt in overleg
.
•    medisch psychologische zorg is ingebed.
 

Opschaling

Zoals hierboven al geschetst, passen we onze waardegedrevenzorg-aanpak toe op ieder zorgpad. Inhoudelijk is elk traject natuurlijk anders, de aanpak kan dus niet een-op-een worden overgenomen. Wel is het zo dat een MDT (zelfstandig of met behulp van projectleider), met de opgetekende zorgstructuur voor een volgend zorgpad dezelfde aanpak hanteert.

Een eerste stap is het vormen van een multidisciplinair team, onder de leiding van een medisch specialist, die ondersteund wordt door een manager of leidinggevende. 

Veranderaanpak

Het initiatief lag bij twee specialisten: een orthopedisch chirurg en een internist. Zij maken onderdeel uit van het expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta. Op internationaal niveau loopt er een project om gezamenlijk uitkomsten te meten (Key4OI); daaraan neemt het expertisecentrum deel. De succesfactoren zijn sterk leiderschap, het vrijgesteld zijn voor waardegedreven zorg-werkzaamheden en het faciliteren van het ontwerpproces. Een belemmerende factor is het tijdig beschikbaar hebben van de randvoorwaarden inzake PROMs en dashboarding. Hieraan wordt nu gewerkt.

Belangrijkste tip: start alleen met waardegedreven zorg als er sterk medisch leiderschap aanwezig is.

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar. Tijdens de Werksessie 2017 The Value Agenda for the Netherlands, georganiseerd door The Decision Group, werd Change Culture and Leadership hieraan toegevoegd (ga naar website).

Onderwerp op de Value Agenda

In hoeverre lag hier de primaire focus op gedurende het project

In hoeverre scoort het uiteindelijke resultaat op deze onderwerpen? [graag korte toelichting in tekst]

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)

SCORE:    5

Doel van het traject

2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt

SCORE:    5

Doel van het traject: definities gereed; nu bezig met realisatie

2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt

SCORE:    3

Vervolgdoelstelling

3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.

SCORE:    2

Vervolgdoelstelling

4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen

SCORE:    3

Externen niet in multidisciplinair team. Wel oog voor zorg die in de eerste lijn gegeven wordt en daar interventies op gedaan

5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld

SCORE:    2

Het expertisecentrum OI heeft reeds een landelijke adherentie en is tevens internationaal de grootste ; geen primaire doelsteling

6 - Ondersteunende technologie

SCORE:    4

PROMs en het ontwikkelen van een dashboard wordt in 2020 gerealiseerd

7 – Cultuurverandering en leiderschap

SCORE:    4

Er is sterk leiderschap en het multidisciplinaire team vergadert maandelijks. Het beschikbaar hebben van data is essentieel om zinvolle besprekingen te hebben

 

Contact

Naam: Guus Janus, orthopedisch chirurg
Organisatie: Isala
E-mail: a.j.m.janus@isala.nl
Telefoon: 038 – 424 7121

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen