‘Zorg à la carte’ voor diabetes

10-06-2020
1035 keer bekeken

Het diabetesteam van het Amsterdam UMC werkt sinds 2018 waardegedreven. Dit houdt in de praktijk in dat zij streven naar volwaardig partnerschap en eigen regie van de patiënt. Met ‘Zorg á la Carte’ leveren zij maatwerk en werken ze samen met patiënten aan ‘een ongecompliceerd leven met diabetes’.

Aanpak en resultaten

  1. De patiënt als partner

Onze patiënten worden actief bij zorgverbetering betrokken. In een patiëntenconferentie werden dertig diabetespatiënten van de locaties VUmc en AMC en het OLVG gevraagd naar hun ervaringen en verbeterideeën. Hiervoor gebruikten we creatieve werkvormen, zoals speeddaten en fotoassociatie. Diabetesverpleegkundige Tineke Dijkstra van locatie VUmc spreekt, terugkijkend op die bijeenkomsten, van ‘eyeopeners’. Wat haar verraste, vertelt ze, was dat ‘kwaliteit van zorg’ door patiënten zo verschillend wordt ervaren. “Voor sommigen is vier keer per jaar naar het ziekenhuis moeten een last, anderen willen meer contact met de arts, of meer feedback van de diabetesverpleegkundige. Vrijwel alle patiënten vroegen om meer aandacht voor persoonlijke, welzijnsgerelateerde onderwerpen. Denk hierbij aan sporten met diabetes, werk en studie, seksualiteit, somberheid, stress, begrip van de omgeving en slaapproblemen. We kregen enorm veel input voor verbetering van onze diabeteszorg.” Ook bij het uitwerken van de nieuwe aanpak zijn steeds patiënten betrokken geweest. 

  1. Samen ‘Zorg á la Carte’ leveren

Vorig jaar zijn concrete stappen gezet met ‘Zorg à la Carte’,  waarin de wensen en behoeften van de patiënt leidend zijn. De patiënt kiest bijvoorbeeld zelf voor één, twee, drie of vier controlebezoeken per jaar. Hiervoor heeft een taakherschikking binnen het diabetesteam plaatsgevonden, met meer voorbereidende werkzaamheden door de doktersassistente en een leidende rol voor de diabetesverpleegkundige. “De arts doet in dit concept een stapje terug, maar we organiseren tegelijkertijd een gemakkelijker overleg tussen de arts en de diabetesverpleegkundige”, legt Bart Valkema uit. Het jaargesprek wordt in de nieuwe opzet opgetuigd; hierin nemen arts, diabetesverpleegkundige en diëtist – samen of apart – ruim de tijd voor bespreking van de ‘APK’-uitslagen én de niet-medische onderwerpen, die voor het welzijn en de zelfzorg van de patiënt belangrijk zijn.  

  1. Inzicht in waarde: in de spreekkamer en in het waardeteam 

Het doel van waardegedreven zorg is: het realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten. Om te kunnen sturen op waarde, is het van belang om te weten wat de patiënt van waarde vindt. Dit doen ze in het diabetesteam van het Amsterdam UMC enerzijds door de patiënt voorafgaand aan het jaargesprek PROMs te laten invullen. Anderzijds worden de in het jaargesprek besproken uitkomsten gestructureerd vastgelegd in het EPD (Epic). Op deze manier kunnen de gemeten uitkomsten met de patiënt besproken worden en worden meegenomen in het individuele behandelplan. Het team is vooral trots op het nieuwe dashboard in Epic. Hiermee zijn in één opslag uitkomsten te zien, die er voor de patiënt toe doen (inclusief welzijnsitems). “We kunnen zo veel beter het effect van veranderingen in de behandeling volgen, waarmee shared decision making een enorme impuls krijgt. En door registratie van alle data krijgen we op termijn ook beter inzicht in effectieve interventies in patiëntengroepen”, vertelt internist Erik Serné.

Toekomst

Amsterdam UMC en partnerziekenhuis OLVG werken aan de opbouw van een hoogwaardig diabetescentrum voor patiënten van 0 tot 100 jaar. De basis hiervoor is een waardegedreven zorgconcept met als gezamenlijk doel: ‘een ongecompliceerd leven met diabetes’. Zij geven met dit motto een zogenoemde BHAG (Big Hairy Audacious Goal) af, waarmee een gedurfd visionair doel op de lange termijn wordt omschreven. Maar interpreteren we ‘een ongecompliceerd leven’ als een leven zonder complicaties’, dan is het ook voor de kortere termijn is wel degelijk een concreet en haalbaar doel. Beter gezegd: een leven waarin complicaties met een adequaat volgsysteem voorkomen kunnen worden. Daarmee wordt een veilig gevoel gecreëerd, wat ten goede komt aan de kwaliteit van leven van patiënten. Dat is die andere betekenis van ‘ongecompliceerd’.

Veranderaanpak

Succesfactoren/ tips:

  • Gezamenlijke visie als basis (BHAG)
  • Werken aan een sterk team (waardeteam)
  • De patiënt als partner betrekken

 

Onderwerp op de Value Agenda

In hoeverre lag hier de primaire focus op gedurende het project

In hoeverre scoort het uiteindelijke resultaat op deze onderwerpen? [graag korte toelichting in tekst]

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)

SCORE:    3

Rondom één aandoening, maar op dit moment nog apart organisatiestructuur

2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt

SCORE:    5

Voor elke patiënt worden discreet uitkomsten vastgelegd

2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt

SCORE:    3

Kostendragers worden vastgelegd, maar nog niet in het populatiedashboard opgenomen

3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.

SCORE:    2

Geen integrale bekostiging of prestatiebekostiging ingeregeld

4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen

SCORE:    3

Nog geen integrale ketenzorg, wel ketenafspraken en samenwerking

5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld

SCORE:    4

Inrichting van zorg en systemen kan makkelijk opgeschaald worden

6 - Ondersteunende technologie

SCORE:    4

Goede inrichting van EPD voor vastleggen uitkomsten en PROMs en dashboarding

7 – Cultuurverandering en leiderschap

SCORE:    4

Veel focus op cultuurverandering en teamvorming

 

Contactgegevens

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen