"Kennis uit mensen halen, dat is de uitdaging " - Marloes Zuidgeest

28-03-2020
1515 keer bekeken

In Nederland werkt iedereen op zijn manier aan waardegedreven zorg. Met het Linnean Initiatief bouwen we aan een community om kennis over waardegedreven zorg te verspreiden. Hier zet ik mij graag voor in.

Hoe het begon…

Als bewegingswetenschapper, ben ik opgeleid om na te denken om niet uit te gaan van één mogelijkheid, maar van diverse mogelijkheden. Ooit ben ik begonnen op de afdeling orthopedie bij het ErasmusMC. Hier hielp ik mee met het verzamelen van PROM gegevens bij patienten met knie en heup vervanging (HOOS en HOOS). Daarna heb ik mij verder ontwikkeld rond het doen van kwalitatief onderzoek en vragenlijstonderzoek bij het NIVEL, met de focus het meten van kwaliteit van zorg vanuit patientenperspectief middels de CQ-index systematiek. Hier stond niet alleen de ervaringen van patiënten centraal, maar ook het belang dat ze hechten aan een kwaliteitsaspect. Het meten van patientervaringen wordt tegenwoordig PREM- patient experience measures- genoemd. Naast het ontwikkelen van vragenlijsten, heb ik ook gekeken naar het gebruik van de informatie in verpleeg en verzorgingshuizen. Dit leidde tot mijn proefschrift ‘Measuring and improving the quality of care from the healthcare user perspective: The Consumer Quality Index.’ Dit onder leiding van mijn promotoren Diana Delnoij en Gert Westert bij Tranzo, Tilburg University.

Kwaliteitsgegevens voor diverse gebruiksdoelen
Het gebruiken van kwaliteitsgegevens voor diverse gebruiksdoeleinden (zoals kwaliteitsverbetering, keuze voor zorgaanbieders) blijft terugkomen in allerlei onderzoeken die ik begeleidde, wat leidde tot een aantal mooie producten.

Werkgroepen
In de afgelopen jaren heb ik diverse werkgroepen begeleid: MEXX (methodologische expertgroep bij Zorginstituut Nederland, een groep die meekwam van het Centrum Klantervaring in de Zorg), PROM Platform, en nu diverse werkgroepen van het Linnean initiatief. 

Heden

Linnean Initiatief
Vanaf april 2018 betrokken als projectleider van het Linnean Initiatief. Samen met Matthijs van der Linde regelen we alles wat nodig is voor het organiseren van landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken en het bijeenkomen van werkgroepen.

Werkgroepen die ik begeleid zijn Inspiratienetwerk, PROMs, PREMs, Bekostiging, Evaluatie.

Zorginstituut Naderland 
Binnen het Zorginstituut ben ik werkzaam voor het team Hart, Vaat en Longen. Ook begeleid ik projecten binnen de subsidieregeling Transparantie Kwaliteit van zorg jaargang 2017 en 2019: Nee-eten, samen belissen bij chirurgie buij transmannen en Empower2Decide. 2019 staat het onderwerp van de subsidieregeling in het teken samen beslissen op basis van uitkomstinformatie in de curatieve keten. 

Waar kun je mij voor benaderen?
Men kan mij benaderen voor allerlei vragen over Linnean, de inhoudelijke onderwerpen van kwaliteitsindicatoren, meten van kwaliteit, PROMs/ PREMs. Ik denk en werk graag mee om waardegedreven zorg in Nederland verder helpen te implementeren. Heeft u vragen over het Zorginstituut, of wilt u iemand binnen het Zorginstituut benaderen, dan help ik u ook graag. 

Toekomst

Meten van patientervaringen en uitkomsten
Patients’ experiences and outcomes should be the fundamental source of the definition of  quality.’ Er zit heel veel kennis in een patiëntreis door ons zorgsysteem. Laten we deze kennis ophalen door aan de patient en/ of zijn naaste te vragen wat zijn ervaringen zijn, maar ook wat hij wel en niet meer kan, en of dat overeenkomt met zijn verwachtingen. Heeft de patiënt de zorg gekregen die voor hem optimaal was? Laten we daarbij medicijn gebruik niet vergeten. Dit beinvloedt  het welbevinden en zorgtraject van patienten. 

Samen werken en delen van kennis
Laten we vooral samen werken en kennis delen zodat anderen sneller hun eigen leercurve kunnen doorgaan om zo te werken en zorg te leveren die passend is voor patienten in hun situatie. Weg van zorg voor de gemiddelde patient, op weg naar zorg die waarde toevoegt voor de individuele patient. 

Intensive seminar, Michael Porter

Op de foto sta ik samen met Michael Porter. Het gedachtegoed van Michael Porter heb ik in janauri 2020 mogen ervaren op de Harvard Business School in Boston via de intensive seminar.

Contact

Marloes Zuidgeest | Zorginstituut Nederland en Linnean Initiatief
mzuidgeest@zinl.nl | 06-82743431

Lees verder

Afbeeldingen

Verhalen en voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen