Diabeter: optimale zorg rond diabetes type 1

21-02-2020
3210 keer bekeken

In 2006 startte Diabeter de eerste kliniek in Rotterdam met de focus op kinderen met diabetes type 1. Een leven lang complicatievrij, dat is hun ambitie. Kinderen een zo normaal mogelijk leven bieden met zo min mogelijk problemen, tegen minimale kosten. Zilveren Kruis heeft diezelfde ambitie.

De twee partijen bekrachtigden hun gezamenlijk doel meteen tienjarige samenwerkingsovereenkomst.

Contact

Eric van der Hijden, Zilveren Kruis | eric.vander.hijden@zilverenkruis.nl

Doelgroep

Driekwart van de patiënten met diabetes type 1 wordt voor hun 18e levensjaar met de ziekte gediagnosticeerd. Het krijgen van deze diagnose is voor zowel kind als ouders een impactvolle gebeurtenis. Door de zorg rond deze kinderen, in plaats van rond zorgprofessionals te organiseren, optimaliseert Diabeter de zorg. Tegenwoordig biedt Diabeter ook zorg voor volwassenen met diabetes type 1.

Werkwijze Diabeter & Zilveren Kruis

Diabeter levert betere patiëntuitkomsten

Diabeter is ontstaan uit de noodzaak om de zorg beter te organiseren. Dit realiseert Diabeter door ervoor te zorgen dat zorgverleners goed op elkaar ingewerkt zijn, en dat ze de patiënt centraal zetten. Interactieve media zijn hier onderdeel van, op die manierkomt de patiënt alleen naar de kliniek wanneer dit noodzakelijk is. Korte- en langetermijncomplicaties van diabetes type 1 zijn te voorkomen of uit te stellen als er in een eerdere fase goed wordt samengewerkt. “Door goed de suiker van patiënten te monitoren en deze in een bepaalde range te houden, wordt eventuele ziekenhuisopname voorkomen. In Nederland wordt 8 procent van de diabetespatiënten opgenomen in het ziekenhuis  met een complicatie zoals een ernstige hypoglykemie. Bij patiënten in zorg bij Diabeter is dit minder dan 1,5 procent”,  aldus Maarten Akkerman, lid Raad van Bestuur van Diabeter. Diabeter voorkomt op die manier veel kosten. Daarnaast ervaren patiënten en hun familie nog andere voordelen: ze hoeven niet onnodig naar het ziekenhuis en hebben geen uitval van school of werk.

Zorgbundels als basis van overeenkomst

Diabeter en Zilveren Kruis hebben een unieke overeenkomst getekend waarin gebundelde betaling centraal staat. Diabeter ontvangt een integraal bedrag per patiënt, waarbij ze risicodragend is. Ingesloten in dit bedrag is een preventiecomponent om te stimuleren om langetermijncomplicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Uniek is dat Diabeter alle uitkomsten en alle kosten per patiënt meeneemt. Deze, bijna 200, parameters over bijvoorbeeld belangrijke kosten, kwaliteit van leven of glucose-consistentie worden gemeten en gedeeld met de zorgverzekeraar. Mede hierdoor, en door afspraken te maken over de kwaliteit van zorg en de beste uitkomsten voor de patiënt, heeft Diabeter geen volumeplafond. Diabeter heeft van Zilveren Kruis de ruimte gekregen om te groeien. Akkerman: ”Dat geeft vertrouwen”.  

Kijken naar uitkomsten per patiënt in plaats van per groep

Uitkomsten en kwaliteit worden op individueel niveau (per patiënt) gemeten in plaats van op groepsniveau. Diabeter en Zilveren Kruis hanteren een zogenaamde Net Improvement Score. Hierbij kan het voorkomen dat een individu op een niveau zit dat heel laag is. Een kleine verbetering kan dan al heel veel toegevoegde waarde hebben voor die patiënt. Iemand kan ook al op een hoog niveau zitten, dit niveau houd je vervolgens hoog. Door op deze manier genuanceerd te kijken naar kwaliteit in een populatie, proberen Diabeter en Zilveren Kruis meer recht te doen aan de klinische praktijk.

Overeenkomst opstellen doe je niet in één middag

Het opstellen van het zorgbundelovereenkomst duurde achttien maanden. “Je doet dit niet in één middag”, vertelt Eric van der Hijden. Je moet met elkaar op een andere manier gaan denken: kijken naar de overlap en de intenties. Bij deze overeenkomst was het doel om de diabeteszorg naar een nog hoger plan te tillen. Veel overeenkomsten waarderen uitkomsten op groepsgemiddelden waardoor je te maken krijgt met allerlei statistische problemen. Daarnaast is er een potentiele prikkel voor de zorgaanbieder om complexe patiënten te weren. De improvement score voorkomt dit. Er wordt op een robuuste manier gekeken naar kwaliteit op individueel niveau. Zo wordt recht gedaan aan de klinische praktijk. Iedereen heeft hier voordeel van: de patiënt, zorgverzekeraar, zorgaanbieder en maatschappij. Voor betrokken partijen zorgt dit voor een lichte vorm van verwarring. Bijvoorbeeld bij een aanbieder; wat betekent dat dan voor de begroting en hoe ontvang ik het geld? Aan de kant van de verzekeraar; hoe gaat we dat verwerken, hoe controleer je de rechtmatigheid ervan? Om de impact te meten, moet je een duidelijke blik werpen op wat de ander doet.

Diabeter is een geïntegreerde zorgeenheid

Diabeter levert zorg volgens de zes elementen van Porter (zie figuur hieronder). Ze organiseren de zorg rond de patiënt, meten uitkomsten én kosten per patiënt, sloten  een 10-jarig zorgbundelovereenkomst met Zilveren Kruis, verspreiden het model van zorg, leveren Nederland, en beschikken over een eigen IT-systeem. “Diabeter is echt 100% VBHC (Value Based Health Care) proof", aldus Maarten Akkerman.

Belangrijkste tips

Diabeter en Zilveren Kruis konden deze samenwerking realiseren door een vertrouwensband en goede communicatie. Samen werken ze naar hetzelfde doel: een leven lang complicatievrij voor iedere diabetes type 1-patiënt. Daarbij werken ze met een compacte overeenkomst met duidelijke spelregels om uitkomsten in de complexe wereld van de zorg centraal te stellen.

Eric van der Hijden – Zilveren Kruis: “Je kunt zo echt toewerken naar een volgend niveau van kwaliteit. Als je jaarlijks blijft onderhandelen over afzonderlijke behandelingen, dan kom je er niet. Dat model werkt niet. “

Lid van de Raad van Bestuur van Diabeter:  “Alleen door als zorgverlener en verzekeraar gezamenlijk te focussen op het verbeteren van patiëntuitkomsten op de lange termijn, kunnen we waarde creëren. Transsectionele contracten dragen niet bij aan waarde in de behandeling van chronische patiënten. “

Publicaties

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

https://linnean.nl/Communities/Common/Images/Linnean/image-20191001154826-2.png

Hieronder een score die indiceert hoe sterk deze elementen onderdeel waren van het initiatief (schaal 1-5: 1 staat voor geen focus; 5 staat voor primaire focus)

  1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (bijv. via IPUs) - 5;
  2. Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt - 5;
  3. Meten van de kosten voor iedere patiënt - 5;
  4. Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen - 5;
  5. Ketenzorg – integreer zorginstellingen en –systemen - 5;
  6. Geografische expansie (cq. standaardisatie) van het voorbeeld - 5;
  7. Ondersteunende technologie - 5.

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen