Dashboard gezondheid en kwaliteit van leven helpt bij kiezen van vragenlijsten

12-02-2020
2803 keer bekeken

Dit dashboard ondersteunt bij het kiezen van je meetinstrument voor kwaliteit van leven door informatie te presenteren over de onderbouwing, conceptualisatie en dimensies van (gezondheids-gerelateerde) kwaliteit van leven per instrument/PROM. Ook voor de doelgroepen ouderen en kinderen.

Contact

Naam: Merel Kimman    
Organisatie: MUMC+
E-mail: merel.kimman@mumc.nl |Telefoon: 043-3874483

Dashboard

In opdracht (en met subsidie van) NWO hebben onderzoekers binnen het programma Kwaliteit van leven en Gezondheid een ‘kwaliteit van leven’ dashboard ontwikkeld. Het dashboard ondersteunt bij het weloverwogen kiezen van je meetinstrument/PROM voor kwaliteit van leven door informatie te presenteren over de onderbouwing, conceptualisatie en dimensies van (gezondheids-gerelateerde) kwaliteit van leven per instrument/PROM.

Juist vanwege het complexe karakter van kwaliteit van leven is het niet altijd duidelijk wat er nu precies mee wordt bedoeld. Het is echter van groot belang dat het onderliggende instrumentarium een juiste weergave geeft van (gezondheids-gerelateerde) kwaliteit van leven in een betreffende doelgroep of voor de bedoelde besluitvormingscontext (dagelijkse zorg, richtlijnontwikkeling of beleid). Het dashboard beoogt zowel de onderzoeker als de beleidsmaker te faciliteren middels het inzichtelijk maken van de onderbouwing, conceptualisatie en de dimensies van Nederlandse instrumenten. Door te navigeren over het dashboard kom je meer te weten over de theoretische onderbouwing en conceptualisatie van ‘kwaliteit van leven’ in een specifiek instrument. Zo kan een instrument zich richten op gezondheid zoals gedefinieerd door de WHO, maar ook een hele andere invalshoek nemen, zoals de capability benadering, waarbij kwaliteit van leven gezien wordt als het hebben van de vrijheid en mogelijkheid je leven naar eigen goeddunken in te richten. Of, kwaliteit van leven dan wel gezondheid wordt gezien als de mate waarin je kunt blijven deelnemen aan de maatschappij. Welke benadering past beter bij je doelgroep, interventie en/of besluitvormingscontext? Welke dimensies van kwaliteit van leven zijn onderdeel van het meetinstrument?

Het programma Kwaliteit van leven en Gezondheid ging in 2014 van start als een samenwerkingsverband van NWO en ZonMw. Onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de gezondheidswetenschappen werkten nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten.

Doelgroep

De doelgroep van dit product is onderzoekers en beleidsmakers.

(Beoogd) resultaat en fase

Het dashboard is klaar en raadpleegbaar: https://public.tableau.com/profile/kemta#!/  Nu is de fase aangekomen van implementatie.

Wat is uw belangrijkste tip aan anderen?

Onderzoek goed of de (kwaliteit van leven) PROM die je gebruikt in je onderzoek wel goed aansluit op je doel(groep). Let daarbij niet alleen op psychometrische eigenschappen van de PROM, maar óók op de onderliggende theoretische/filosofische onderbouwing van het instrument en de meegenomen dimensies/outcomes.

Zoekwoorden

Dashboard kwaliteit van leven en gezondheid

PROMs kwaliteit van leven

Primaire toepassing

Inzicht verkrijgen in de onderbouwing, conceptualisatie en de dimensies van Nederlandse kwaliteit van leven PROMs.

Publicaties, links en bijlagen

https://public.tableau.com/profile/kemta#!/ 

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

Hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel waren van het initiatief (van 1-5; 1 staat voor geen focus; 5 staat voor primaire focus)

  1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (bijv. via IPUs) - 1;
  2. Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt - 4/5;
  3. Meten van de kosten voor iedere patiënt - 1;
  4. Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen - 1;
  5. Ketenzorg – integreer zorginstellingen en –systemen - 1;
  6. Geografische expansie (cq. Standaardisatie) van het voorbeeld - 1;
  7. Ondersteunende technologie - 1.

 

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen