Passend behandelplan voor de oudere oncologische patiënt

03-12-2019
3094 keer bekeken

De afdelingen chirurgie en ouderengeneeskunde hebben gezamenlijk een nieuwe werkwijze ontwikkeld om de besluitvorming voor oudere patiënten met kanker aan te passen.

Contact

Wat ga je doen of wat heb je gedaan?

In de originele situatie wordt het besluit voor behandeling genomen op basis van protocollen en richtlijnen, gericht op de medische situatie van de patiënt. In de nieuwe situatie wordt ook de persoonlijke situatie van de patiënt, inclusies zijn/haar doelen en voorkeuren gestructureerd uitgevraagd een meegewogen in het behandeladvies. Een verpleegkundige voert na afloop van het eerste consult bij de arts een uitgebreid gestructureerd gesprek met de patiënt en zijn naasten. Vervolgens wordt deze informatie door de verpleegkundige ingebracht in een uitgebreider MDO, waar naast de oncologische specialisten ook de internist ouderengeneeskunde aanwezig is. Uit een pilot studie bleek dat in bijna 30% van de gevallen een ander – vaak minder intensief – behandelvoorstel werd gedaan. Uit een kleine niet-wetenschappelijke vergelijkingsstudie tussen patiënten met en zonder aangepaste werkwijze blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn met deze nieuwe werkwijze, dat de uitkomsten van beide patiëntgroepen nagenoeg gelijk zijn en dat de kosten binnen het ziekenhuis lager zijn voor de patiënten met een aangepast behandeladvies.

Doelgroep

In eerste instantie is deze nieuwe werkwijze ingericht voor oudere patiënten (70+) met kanker. Deze werkwijze is echter niet voorbehouden aan oudere patiënten of oncologische aandoeningen maar zou voor een veel bredere patiëntengroep met ernstige aandoeningen geschikt zijn.

(Beoogd) resultaat

Komen tot  een beter passend behandelplan voor iedere individuele patiënt, op basis van alle relevante informatie. Klinische informatie, algehele gezondheidssituatie van de patiënt en persoonlijke doelen en voorkeuren.

Fase

Succesvolle pilot. Opschaling binnen chirurgie UMCG  is gaande. Uitbreiding naar pilots binnen andere patiëntgroepen UMCG loopt (Gynaecoloie, Hoofd-hals oncologie en neuro-oncologie). Landelijk heeft dit project bijgedragen aan de ontwikkeling van het model passend behandelplan van het Citrien programma ‘naar regionale oncologienetwerken’ .  

Veranderaanpak

Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte meer structuur aan te brengen in de besluitvorming rondom de oudere kwetsbare oncologische patiënt. De huidige inrichting van de gezondheidszorg biedt onvoldoende ruimte voor de besluitvorming en zorg voor  een toenemend aantal oudere kwetsbare patiënten Het betrof een gezamenlijk initiatief van diverse oncologisch specialisten (chirurg, medisch oncoloog, radiotherapeut), verpleegkundige en internisten ouderengeneeskunde?

Aanleiding: Invasieve chirurgische ingrepen bij oudere patiënten leiden in veel gevallen tot matige uitkomsten voor patiënten. Het functioneren en de onafhankelijkheid van deze patiënten na een grote ingreep neemt sterk af. Tot voor kort werden de mogelijke consequenties van een zware ingreep op het dagelijks leven van een patiënt onvoldoende duidelijk gemaakt aan patiënten.

Succesfactoren

  • Nauwe samenwerking van alle betrokkenen in de praktijk.

Belemmeringen

  • Belemmeringen waren gebrek aan kennis, middelen en inbedding in de huidige zorgstructuur
  • verpleegkundige tijd en vergoeding voor tijd.
  • ICT ondersteuning voor het gestructureerd in kaart brengen van patiëntgebonden informatie en voorkeuren.

Wat is je belangrijkste tip aan anderen?

Blijven herhalen van doelstelling en behaalde succes in de praktijk op zo veel mogelijk verschillende niveaus. De betrokkenheid van verpleegkundigen in dit project heeft uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in het uitdragen van de boodschap.

Zoekwoorden

Patiëntvoorkeuren, samen beslissen, ouderen, oncologie, passend behandelplan

Primaire toepassing

Zorgverbetering op patiëntniveau.

Mogelijkheden tot standaardisatie / opschaling

Het concept en de werkwijze zijn over te nemen. Echter voor elke patiëntengroep en elk ziekenhuis moet een apart implementatie traject worden gestart om het op maat te maken. Aandacht voor de specifieke kenmerken van een zorgtraject en ziekenhuis maakt implementatie kansrijker en succesvoller.

 

www.regionaleoncologienetwerken.nl 

Op welke onderdelen van VBHC ligt de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)
Score:    3
2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt
Score:    3
2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt
Score:    3
3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.
Score:    1
4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen
Score:    1
5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld
Score:    4
6 - Ondersteunende technologie
Score:    4

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen