AVL-NKi: Leren en verbeteren door data te verzamelen in HiX voor 26 patiëntengroepen

01-11-2019
3899 keer bekeken

Binnen AVL-NKI is begin 2019 organisatie breed een programma rond zorgpaden gestart, waarbinnen waardegedreven zorg een belangrijke plek heeft.

Contact

Naam: Martijn van Schaik
Organisatie: Antoni van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Insitituut (AVL-NKi)
Emailadres: m.v.schaik@nki.nl

Wat gaat u doen of  wat heeft u gedaan?

Binnen AVL-NKI is begin 2019 organisatie breed een programma rond zorgpaden gestart, waarbinnen waardegedreven zorg een belangrijke plek heeft. Er is een programma manager aangesteld, er zijn stafadviseurs en er is een stuurgroep. Dit alles om binnen twee jaar te kunnen leren en verbeteren voor 26 patiëntengroepen waarbij hun zorgpad wordt ingebouwd in HiX. Dit realiseren ze door informatie te verzamelen over uitkomsten, doorlooptijden, toegangstijden, VIM meldingen, complicaties, heroperaties. Door deze informatie te koppelen aan het zorgpad, krijgt deze informatie betekenis. Als voorbeeld: wel/ geen operatie na HIPEC behandeling, wat kun je hierover vinden in de administratie data? Activiteiten die hiermee samen gaan zijn aantal verpleegdagen, lengte van OK.  Hier kunnen kosten aan toebedeeld worden.

Doelgroep

Voor 26 patiëntgroepen/focusgroepen waaronder colorectaal, longkanker, borstkanker maakten ze zorgpaden. Voor Hoofdhals oncologie is dit iets ingewikkelder, daar zijn 16 diagnoses zoals voor mond-, lip- en halsklierkanker. Al deze zorgpaden worden de komende 2 jaar ingebouwd in HiX.

(Beoogd) resultaat

Leren en verbeteren voor meerdere patiëntengroepen is het beoogde resultaat. Hierbij staan vragen centraal staan als welke activiteiten hebben plaats gevonden in de laatste 30 dagen tot sterfte bij patiënten met longkanker? Als we naar de data kijken, wat kunnen we dan leren? Heeft een patiënt lang palliatieve zorg ontvangen? Is er tussentijds nog een operatie geweest ? Zien we verschillen tussen groepen die een operatie ondergaan hebben of niet? 

Fase: Implementeren van zorgpaden

Als het zorgpad is ingebouwd, verzamelen ze data. Iedere tumor werkgroep ziet elkaar 2  tot 4 keer per jaar. Dan kijken ze naar de ontwikkelingen van de indicatoren, wat ze kunnen leren? Er zijn 3 tot 5 organisaties brede indicatoren waar altijd naar gekeken wordt, dit is bijvoorbeeld heroperaties. Daarnaast zijn er per patientengroep 3-5 specifieke indicatoren.

Wat is je belangrijkste tip aan anderen?

De patiënt centraal stellen is een container begrip. Als je patiënten echt betrekt, kun je veel van ze leren, juist over de zachtere kant van waarde. Dit kost heel veel moeite, maar dit is het waard. Als voorbeeld. De hechtingen na een HIPEC-behandeling (operatie) werden niet altijd even netjes dicht gemaakt. De patiënt vond dit echter heel belangrijk. Nu wordt op een andere manier gehecht, ook met ander materiaal, waardoor het eindresultaat mooier is. Dit zijn waardevolle aspecten die je zonder patiënteninbreng niet naar boven krijgt.

Het gaat uiteindelijk niet om het inbouwen van een zorgpad, maar om het werken met het verzamelen van gegevens in de dagelijkse praktijk. Momenteel wordt een receptenboek gemaakt over de ingrediënten die je minimaal op zou moeten nemen. Wat heb je nodig om een zorgpad goed in te kunnen bouwen in HiX? Welke definities en randvoorwaarden zijn er dan nodig.

Momenteel zijn er nog geen trainingen, dit kan door de tijd wel komen via AVL Academie/ Advies vaardigheden. 

Primaire toepassing

Oncologische aandoeningen

Ontvangen erkenningen / prijzen

Het initiatief is pas begin 2019 gestart. Na een evaluatie weet je pas of je het goed gedaan hebt. AVL-NKI wil dit initiatief breed uitdragen en niet voor zichzelf houden. Ze komen graag in gesprek.

Vindt hier de presentatie die gegeven is tijdens het werkbezoek 27 september bij Amgen in Breda.

Op welke onderdelen van VBHC ligt de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)
Score:    5
2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt
Score:    5
2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt
Score:    5
3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.
Score:    1
4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen
Score:    1
5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld
Score:    1
6 - Ondersteunende technologie
Score:    5

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen