Waardegedreven zorg binnen Spaarne gasthuis

04-10-2019
3737 keer bekeken

Binnen het Spaarne Gasthuis is recent gestart met projecten rond zwangeren in de regio, bariatrische chirurgie en heupfractuur.

Contact

Naam: Veronique Ten Holter
Organisatie: Spaarne Gasthuis
E-mail: vtenholter@spaarnegasthuis.nl

Wat ga je doen of  wat heb je gedaan?

Programma Waarde Gedreven Zorg implementeren in Spaarne Gasthuis. Er zijn 3 pilots geweest met VBHC; lessons learned worden meegenomen in de te starten projecten. Als eerste wordt er een Governance structuur opgezet waar elk toekomstig VBHC project een afgeleide van is.

Doelgroep

  • 1 project met deelnemers van 1e en 2e lijn: zwangeren in de regio (ICHOM)
  • 1 project in het ziekenhuis; bariatrische chirurgie (DICA)
  • 1 project in 2e en 3e lijn; Heup fractuur bij kwetsbare ouderen (Zorgpad voor verschillende revalidatiecentra)

(Beoogd) Resultaat

  • Leren wat VBHC als methode betekent voor bovenstaande projecten.
  • Leren hoe om te gaan met Data
  • Leren hoe om te gaan met de patient in deze vernieuwde structuur
  • Leren hoe draagvlak met de medisch specialisten creëren
  • Leren hoe de organisatie hierdoor veranderd en wat dit betekent op midden en lange termijn
  • Leren welek impact dit heeft op de cultuur van de organisatie

Fase

Te starten.

Veranderaanpak

Omdat VBHC een methode is om organisatie rondom de patiënt te verbeteren en als werkvorm ruimte biedt om op een andere manier met patiënt(en) in gesprek te gaan, is het belangrijk om eerst na te gaan wat je hebt te bieden als ziekenhuis. Niet alleen omdat je een behoorlijke aanslag doet op de medisch en verpleegkundige professionals in het primaire proces maar omdat je in het patiënten proces verandert dit zijn weerslag heeft op de volgende processen in het ziekenhuis, hence cultuur –mindset en organisatie- verandering.

Belangrijkste tip

Ga na wat er al goed gaat (best practices) en bouw daar verder op. Kijk verder dan ja eigen organisatiemuren.

Primaire toepassing

In de spreekkamer

Mogelijkheden tot opschaling/ standaardisatie

Het praktijkvoorbeeld is nog niet 1 op 1 over te nemen door andere partijen of in vergelijkbare situaties. 

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

Hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel zijn/waren van het initiatief, waarbij 1 staat voor geen focus en 5 voor primaire focus.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)

SCORE: 5

2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt

SCORE: 5

2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt

SCORE: 3

3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.

SCORE: 1-2-3

4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen

SCORE: 5

5- Geografische expansie (cq. standaardisatie) van het voorbeeld

SCORE: 5 

6 - Ondersteunende technologie

SCORE: 5 

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen