Een energieke bijeenkomst in het Maasstad Ziekenhuis

14-06-2018
2197 keer bekeken

Meer dan tachtig mensen kwamen bijeen. Centraal stond patient 'Richard' en waardegedreven zorg bij Cordaan.

In het plenaire deel vertelde ‘patiënt Richard’ zijn verhaal; over de onzekerheid waarmee hij te maken kreeg toen hij epileptische aanvallen kreeg in Genua (Italië) en later in Nederland een hersenoperatie moest ondergaan. Daarna vertelde Marina Tol-Schilder hoe Cordaan, in samenwerking met het AMC, er voor zorgt dat GRZ-patiënten korter in het ziekenhuis verblijven en uiteindelijk sneller naar huis kunnen met een significant beter niveau van functioneren. De totale opnameduur werd verminderd van 70 dagen naar 41 dagen.

De werkgroepen zijn bijeengekomen

Tijdens de bijeenkomst kwamen bijna alle werkgroepen bijeen om samen aan de slag te gaan. Hieronder een enkele highlights:

·         Werkgroep Doel definiëren

Deze werkgroep legt de laatste hand aan het formuleren van onze gezamenlijke ambitie en de doelen van het Linnean-initiatief. Het resultaat wordt natuurlijk gedeeld, want het biedt een leidraad voor de andere werkgroepen. De werkgroep heft zichzelf op zodra de tekst definitief is.

·         De werkgroep Best practices

Deze werkgroep heeft zichzelf omgedoopt tot ‘Inspiratienetwerk Linnean’. Zij willen vooral inspireren en verbinden zonder een stempel te geven welke initiatieven ´het beste´ zijn. Dit willen zij onder andere doen door een platform te realiseren om inspirerende voorbeelden op te delen en contact met elkaar te zoeken. Ondersteunend hieraan worden activiteiten, zoals werkbezoeken, georganiseerd.

·         Werkgroep Proms & Prems

In deze werkgroep discussieerden de deelnemers over de verschillende conceptuele modellen die kunnen worden toegepast. De ambitie van de werkgroep is om te komen tot een minimale kernset (‘generieke prom’) die uitgevraagd kan worden voor alle patiënten, ongeacht hun aandoening. Daarnaast zijn vraagstukken rondom proms en prems (bijvoorbeeld voldoende respons, meten in de keten, laaggeletterheid) geïnventariseerd voor een onderzoeksagenda. 

·         Werkgroep Privacy

Deze werkgroep kwam niet bijeen op 14 juni. Wel zijn er tussentijds stappen gezet en is de werkgroep van plan een oplossingsrichting te vinden voor de uitdagingen rondom uitwisseling (patiënt)gegevens. De voorzitter van de werkgroep werkt samen met ons aan het betrekken van de juiste mensen.

·         Werkgroep ICT

De werkgroep gaat aan de slag met zeven doelstellingen, variërend van informatie voor het samen beslissen in de spreekkamer tot aan landelijke transparantie. Er is afgesproken om in eerste instantie de focus te leggen op informatievoorziening ten behoeve van het gesprek in de spreekkamer (voor zowel zorgverlener als patiënt). De doelstellingen werken we uit in concrete opdrachten, gericht op het in beeld brengen van de knelpunten rondom het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie en het aandragen van de mogelijke oplossingen hiervoor.

·         Werkgroep Onderwijs en opleiden

Deze werkgroep stelde een matrix samen die veel inzicht geeft in de bestaande opleidingen rond waardegedreven zorg. Hier werken ze verder aan zodat het inzichtelijk wordt wat er nodig is om in Nederland dit onderwerp te versterken.

Twee nieuwe werkgroepen

Na de zomer worden twee nieuw werkgroepen opgericht ‘Kosten’ en ‘Bekostiging’. Leden van de werkgroep Doel definiëren, maar ook leden van andere werkgroepen of nieuwe leden zijn van harte welkom om in deze groepen deel te nemen. Een oproep hiervoor zal binnenkort naar u verstuurd worden.

Communicatie over het Linnean-initiatief

Natuurlijk ontstaat er steeds meer vraag naar (openbare) communicatie over het Linnean-initiatief. Nu de gezamenlijke ambitie en doelen uitgewerkt zijn hebben wij basisinhoud voor communicatie. Daarover meer na de zomer.

Volgende Linnean-bijeenkomst: 02 oktober 2018

Alvast een ‘Save the Date’ voor onze volgende bijeenkomst: dinsdag 02 oktober, vanaf ca. 17u t/m 20u. U ontvangt hiervoor uiterlijk begin augustus een uitnodiging met meer informatie. Tot die tijd gaan de werkgroepen gewoon door en bouwen wij samen met hen het Linnean-initiatief verder uit.

 

 

Afbeeldingen

Landelijke netwerkbijeenkomst

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen