"Patiënten meer op maat helpen" - Martine de Bruijne

10-06-2019
2079 keer bekeken

Martine de Bruijne is bij meerdere initiatieven in de zorg betrokken, zoals bij VUMC, NFU consortium kwaliteit en bij de werkgroep Evaluatie. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg door het verbeteren van interprofessionele samenwerking met de patiënt.

Anderen kunnen mij benaderen voor…
In mijn onderzoek richt ik mij op het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg door het verbeteren van interprofessionele samenwerking met de patiënt. Hierin werk ik graag met anderen samen. Dit onderwerp is natuurlijk ook van belang bij de ontwikkeling en implementatie van waardegedreven zorg.

Onze Linnean werkgroep Evaluatie wil graag input over onderzoeksvragen die volgens u thuishoren op de onderzoeksagenda. Die agenda is breder dan het onderzoek naar de toegevoegde waarde van waardegedreven zorg voor de patiënt, de professionals, de zorgorganisaties en ons zorgstelsel en de volksgezondheid.

Het kan bijvoorbeeld ook  gaan over meetinstrumenten zoals PROMs, methoden om innovaties vorm te geven of te evalueren, methodes om data te ontsluiten en combineren, methoden om keuzeinformatie of spiegelinformatie over uitkomsten te presenteren en te gebruiken.

Contact:
E: mc.debruyne@vumc.nl 
P: +31-(0)20 44 45588 | +31-(0)20 44 48180 (Secr.)

Hoe het begon…

Hoe ben je met waardegedreven /uitkomstgerichte zorg betrokken geraakt?
Als kwaliteit van zorg onderzoeker kwam ik er vijf jaar geleden voor het eerst mee in aanraking met het van oorsprong economische gedachtegoed van Michael Porter tijdens het IHI International Forum. Daarna volgde een bijeenkomst in Amsterdam met Muir Gray, die de betekenis van waarde en waardegedreven zorg vanuit een public health perspectief benaderde.

Wie is jouw inspirerend persoon?
Daniël Kahneman, nobelprijswinnaar en schrijver van het boek 'Thinking, fast and slow'. Ook relevant bij het maken van keuzes over gezondheid en behandeling, samen met de patiënt.

Heden

Met welke onderwerpen en projecten ben je bezig (geweest)
Ik werk binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc, al drie jaar als onderzoeker mee aan de ontwikkeling en implementatie van waardegedreven zorg in ons ziekenhuis. Bij ons staat het waardevolle contact tussen patiënt en zorgverlener centraal. 

De eerste nieuwe waardegedreven zorgtrajecten draaien inmiddels. User-centered design en implementatieonderzoek is al op kleine schaal gedaan met afstudeerstudenten. Subsidies voor grotere studies zijn aangevraagd, samen met andere zorginstellingen.

Met het NFU consortium kwaliteit van zorg werken we aan gezamenlijke kennis en bundelen we krachten om waardegedreven zorg te ontwikkelen en verspreiden. Onder andere werken we aan een breed toegankelijke cursus over waardegedreven zorg en wat erbij komt kijken om dit te implementeren.

Met de Linnean werkgroep Evaluatie werken we aan een onderzoeksagenda en systematisch literatuuronderzoek rond waardegedreven zorg.

Toekomst

Kansen mbt uitkomstgerichte zorg/ waardegedreven zorg
Waardegedreven zorg biedt grote kansen om de patiënt nog meer op maat te helpen en ook om zoveel mogelijk autonomie en sturing te geven. Daarmee wordt zorg beter en vaak ook goedkoper. Ook zie ik grote kansen voor betere kwaliteit van zorg door beter samen te werken: minder dingen dubbel doen, en minder langs elkaar heen werken.

De grote uitdaging wordt om zorg die onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de patiënt achterwege te laten. De-implementatie, een belangrijk onderwerp ook voor de onderzoeksagenda.

Wat wil je anderen meegeven rond dit onderwerp?

Duurzaam en effectief invoeren van waardegedreven zorg behelst een enorme cultuurverandering voor alle betrokkenen. Dat kost zeker 10 jaar.

Grote veelbelovende veranderingen brengen ook risico’s met zich mee. Dat moeten we accepteren en eerlijk communiceren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen