"Openheid en gevoelde trots op de resultaten" - OLVG werkbezoek

05-06-2019
5484 keer bekeken

Op vrijdag 24 mei organiseerde OLVG in samenwerking met het Linnean Initiatief een werkbezoek met als thema het HIV zorgpad.

Het HIV zorgpad is een initiatief van OLVG won op 18 april jl. de VBHC prijs 2019 patient outcomes award. Reden te meer om te kijken naar de lessons learned en met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden om waardegedreven zorg verder te vergroten. Ook vertelde OLVG over de problemen waar men tegenaan liep, de oplossingen die zijn uitgeprobeerd en de resultaten die bereikt zijn. 

De opkomst was groot bij de werkbijeenkomst in OLVG, ruim 70 Linnean leden waren aanwezig. Zij werden door projectleider Ron Klitsie, bijgepraat over de essentie van het HIV Zorgpad, namelijk het verhogen van de kwaliteit van leven van HIV patiënten. Het OLVG startte in 2014 met succes met het zorgpad om de waarde van de zorg voor de hiv-populatie te verhogen (20% van alle Nederlandse Hiv-patiënten). ‘We hebben een HIV-zorgstructuur opgezet die continue bewaking en verbetering van zorguitkomsten en kosten mogelijk maakt. Het succes lag ‘m vooral in de nauwe samenwerking tussen HIV-experts en de patiënt en een betrokken werkgroep van professionals.’ In deelsessies kwamen verschillende sleutelfiguren bij het optuigen van het zorgpad aan het woord. Zij vertelden over hun rol binnen het Zorgpad.

Wat maakt patiënt echt gelukkiger?

Guido van de Berk (internist bij OLVG) vertelde over de ontwikkeling van HIV-uitkomstindicatoren en hoe die tot stand zijn gekomen. ‘Zo hebben we nauw samen gewerkt met de HIV-patiëntenvereniging om erachter te komen waar patiënten echt gelukkiger van worden. In de deelsessie benadrukte Guido het feit dat het gebruik van Proms tijd kost en je hier als zorgverlener ook echt actie op moet ondernemen. Pas wanneer de patiënt ziet dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt, is hij/zij sneller bereid de lijst in te vullen.

Tijd voor het gesprek met de patiënt

Martje Demer, kwaliteitsmedewerker bij OLVG, sprak in haar deelsessie over PROM/PREM totstandkoming en over het belang om samen met de patiënt te kijken naar de toepassing bij het samen beslissen. ‘Juist door de lijst samen te bespreken krijgt dit een echte toegevoegde waarde bij het nemen van beslissingen in he zorgtraject. Hiervoor hebben wij binnen het HIV Zorgpad extra tijd gereserveerd in ons in-clinic consult waardoor PROMS ook echt het besluitvormingsproces kunnen ondersteunen.’

Contract met Zilveren Kruis

Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is in het traject een HIV- Bundelpayment contract opgesteld. Eric van der Hijden van Zilveren Kruis vertelde in zijn deelsessie hoe dit soort contracten opgesteld worden en hoe deze werken. ‘Bij het maken van dit soort contracten moeten eerst een aantal lastige vragen worden beantwoord zoals - Wat is waarde? En wie bepaalt dat? -. Dit alles heeft invloed op inkoop.

Een nogal technisch verhaal

Dat er nog wel het een en ander komt kijken bij het bouwen aan zorgpaden binnen het EPD maakte Tino Bekkering, verpleegkundig informaticus bij OLVG, duidelijk in zijn sessie. Niet alleen moeten er mogelijkheden aangemaakt worden om gegevens op een gestructureerde en manier in het dossier te kunnen registeren, ook is het nodig dat medewerkers eraan wennen om dit systematisch te doen en worden er op dit moment datamanagers ingezet om de gewenste overzichten er weer uit te krijgen.

Logistieke uitdaging

De manager EPD van OLVG, Loren Kruseman, speelde om deze reden een belangrijke rol in de stuurgroep. ‘Het is een flinke logistieke uitdaging om dit van de grond te krijgen. We zijn op zoek naar de juiste informatie, op de juiste manier, op het juiste moment, over de juiste zorgverlening. Door vervolgens de juiste uitvraag te doen zijn de vragenlijsten sneller in te vullen door de patiënt. Hiermee krijgen we een stabiele vragenset, met relevante content, die vervolgens om minder wijzigingen vraagt.’

Samenwerken en vertrouwen

Ron Klitsie kwam in de plenaire afsluiting terug op het belang van de onderlinge samenwerking en de werking van de stuurgroep bij een succesvol traject als het HIV Zorgpad. ‘Het allerbelangrijkste in het gehele proces was samenwerken en vertrouwen. Want je vraagt nogal wat van elkaar. En dit gaat niet vanzelf. Ook gaf hij de boodschap mee aan de aanwezigen om dus ook op tijd aan de slag te gaan. En zoals hij ook in zijn deelsessie aangaf; ‘vier vervolgens je successen!

Linnean bijeenkomsten

Het werkbezoek aan OLVG werd georganiseerd door de werkgroep ‘Inspiratienetwerk’ van het Linnean initiatief. Alle bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die al bezig is met value based healthcare (VBHC), voornemens heeft om daarmee aan de slag te gaan of daarover meer wil weten.

Presentaties

Afbeeldingen

Werkbezoek

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen