VBHC-HIV Zorgpad

03-06-2019
2078 keer bekeken

Samyra Keus van het OLVG deelt haar verhaal over de app om kwaliteit van leven te meten. In dit voorbeeld komt bundlepayment contract met shared savings aan bod.

Contactgegevens

Samyra Keus
Organisatie: OLVG
E-mailadres: S.H.J.Keus@olvg.nl 

Wat gaat u doen of wat heeft u gedaan?

Een app voor PROM en kwaliteit van leven (Hart- en vaatziekten, verdraagzaamheid medicatie en therapie effectiviteit (4 vd 9 uitkomstmaten) volgen). Uitgewerkte werkprocessen voor diagnostiek, behandeling en screening waarbij een onderscheid wordt gemaakt in het eerste jaar na het in zorg komen en de jaren daarna. Zorgpaden, uitkomstmaten en kostendrivers gedefinieerd en de totale HIV-zorg ondergebracht in een bundelpayment contract met Zilveren Kruis incl. Shared Savings. Resultaten van diagnostiek en PROM in snapshot realtime in EPIC zichtbaar in de spreekkamer zodat de patiënt de regie heeft over de te volgen behandeling die met shared decision making tot stand komt. 

Doelgroep

Alle HIV patienten, artsen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten. Zilveren Kruis en OLVG (shared savings).

Resultaat

Verbetering van negen uitkomstmaten waaronder therapie effectiviteit, CVRM, kwaliteit van leven en verdraagzaamheid van medicatie. Verlaging kosten van diagnostiek, behandeling en screening.

Fase

Afgerond.

Veranderaanpak

Stuurgroep/projectgroep/werkgroepen model. Trekkers internist, projectleider en bedrijfskundig manager.

Wat heeft u geholpen het initiatief te versnellen?

De inzet van een stuurgroep!

Primaire toepassing in

Ziekenhuis

Mogelijkheden tot standaardisatie / opschaling

Het voorbeeld is redelijk 1-op-1 over te nemen door andere partijen of in vergelijkbare situaties.

Ontvangen erkenningen / prijzen:

  • Innovatieprijs OLVG,
  • VBHC Price, Award gewonnen Patient Outcome Measures
  • Indicatoren aangeboden aan ICHOM,
  • European workshop of Healthy living with HIV. Hivoutcomes.eu
  • European Parliament presentation

Publicaties

  • https://www.orteliusbusinesslaw.nl/this-is-a-nice-post/
  • https://www.skipr.nl/partnernieuws/id31041-olvg-en-zilveren-kruis-creeren-waarde-in-hiv-zorg.html

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

Hiernaast een score hoe sterk deze elementen onderdeel zijn/waren van het initiatief, waarbij 1 staat voor geen focus en 5 voor primaire focus.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)

SCORE: 4

2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt

SCORE: 5

2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt

SCORE: 5

3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.

SCORE: 4

4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen

SCORE: 4

5- Geografische expansie (cq. standaardisatie) van het voorbeeld

SCORE: 3

6 - Ondersteunende technologie

SCORE: 3

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen